Chào các mẹ.


May cho em quá đang loay hoay không biết tìm đau quanh khu Nghi Tàm Tây Hồ nhà mình nhà trẻ nào tốt một chút, không ngờ được chị bạn gửi con trai và cháu ở Trường Kid Garden này giới thiệu nên em tới xem.Trường mới mở và trang thiết bị thì khỏi chê sạch sẽ không thua gì Searm Garden, hay trường gi đó ở hàng than nhưng điều mà em thích nhất là trừong mới trẻ ít nên con em bé Cong nổi tiếng khó ăn được các cô chăm sóc giờ thích đi trẻ để ăn mới lạ, cả lớp tối đa nhận có 10 cháu mà 3 cô, mà giá cả lại vừa với túi tiền công chức tầm tầm của mẹ cháu nên cũng đỡ.May quá.