Các mẹ ơi, em muon cho con đi học trường này, không hiểu ở đây các cháu được chăm sóc và ăn uống thé nào? Mẹ nào có con học trường này cho em vài nhạn xét với. Cám ơn các mẹ nhiều.