Em định tháng tới sẽ gửi con học trường này vì cũng khá gần nhà, học phí cũng hơi cao: 1300K/tháng, chưa có ô tô đưa đón.


Em dã đến tham khảo thì thấy cơ sở vật chất cũng khá ổn, các cô giáo cũng nhiệt tình. Có mẹ nào đã gửi bé ở đây chưa? cho em tham khảo với!