Cu con nhà mình gần 18 tháng. Mình định cho bé học ở trường Hương Giang - Định Công. Có mẹ nào biết về chất lượng trường đó không? Cho mình biết với. Phải nghe ngóng trước khi quyết định cho con đi học thôi. Mình cảm ơn trước các mẹ nhé.