Có mẹ nào gửi con ở đây chưa, bé nhà mình được 24 tháng mình vừa gửi ở đấy 1 tuần. Khi chưa đi học bé ngoan lắm nhưng từ khi đi học về bé hư và hay quấy, khóc đòi bế, mình thấy các cô ở đây nhiều tình chu đáo. Nhưng mình k hiểu nguyên nhân như thế nào mà bé hay khóc thế. Mẹ nào biết nguyên nhân chia sẻ cùng mình nhé.