Các mẹ WTT có mẹ nào đang cho con học ở đây hay có người quen làm ở trường này cho mình xin ít thông tin với. Mình đang định xin cho con học mà chưa quen ai cả. Làm ơn gọi vào số này cho mình : 090 344 3456. Cảm ơn nhiều!