1. Trường mầm non song ngữ Bình Minh - Hàm Nghi.

2. Trường Mầm non Sakura Kids – Hồ Tùng Mậu.

3. Trường mầm non Việt – Hàn Group – Cầu Diễn.

4. Trường mầm non song ngữ Ecokids – Hồ Tùng Mậu.

5. Trường mầm non Tomokid Hà Nội – Hàm Nghi.