Bé nhà mình 2 tuổi, mới học ở trường được 2 tháng nay, lớp Bee. Vì không có điều kiện đón bé lúc về (đây là thời gian có thể gặp gỡ và giao lưu với các mẹ) nên mình muốn mở topic này để phụ huynh chúng ta có thể trao đổi với nhau.