Tình hình Su nhà em năm nay lên 4 rồi, cả nhà quyết định cho bạn ý sang trường công học, em thấy mọi người bảo mầm non A Ba Đình rất tốt em qua hỏi thì các bác bảo tháng 7 mới phát hồ sơ, nhưng nhà em lại bị sai tuyến. Các cô bảo tuyến nhà em bên trường Sơn Ca hay gì đó bên Điện Biên Phủ, em không biết nếu như muốn học tại mầm non A trái tuyến như vậy có phức tạp không ạ? Và cần phải làm gì để có thể nộp hồ sơ tại đó?


Mong các mẹ có kinh nghiệm chỉ giúp em với ạ.


Cám ơn cả nhà