Bạn mình có con 1 tuổi đang định đi làm nên muốn gửi bé vào trường quốc tế tại HN. Nghe nói có một trường quốc tế như vậy ở mạn Liễu Giai hay Giảng Võ gì đấy nhưng mình không có thông tin cụ thể địa chỉ, cũng như điện thoại nên không sao liên hệ được.


Mẹ nào biết mách giúp mình với nhé!


Bé Mọt