Có mẹ nào biết lớp dạy trẻ chậm nói ở đường Ngụy Như Kon Tum không cho mình biết với. Con mình 26.05 này là tròn 03 tuổi, nói ít, k rõ, k tập trung, chữ cái thì 02 tuổi đã biết hết xếp theo thứ tự, đọc chữ cái thì đọc theo phiên âm Tiếng Anh, chỉ cần đọc chữ nào là cháu viết được chữ đó. Số cũng vậy 02 tuổi đã biết và sếp theo thứ tự từ 1-10 được. Từ 1-3 đọc bằng tiếng Việt, từ 4-10 đọc bằng tiếng Anh. Ít nói, hầu như khg nói ấy, đi khám ở viện như kết luận khg phải tự kỷ, giờ chỉ khi đi chơi ép nói thì nói bb bố, bb bà nhưng khg rõ, khg tròn. Lo quá các mẹ có địa chỉ nào ngoài Ngụy Như Kon Tum giới thiệu thêm nhé. Tks