Em đang phân vân cho con nên học toán tư duy hay môn năng khiếu. Toán thì em tìm thấy bên ucmas tam trinh ở Hoàng Mai, còn em định cho học catwalk. Mọi người chia sẻ giúp em kinh nghiệm với ạ. bé nhà em 4t