Admin mở topic này để các thành viên muốn đổi ID xin vui lòng post tiếp trong đây, không mở các topic riêng lẻ.


Dưới đây là trích dẫn quy định thay đổi ID trong Nội quy chung, đề nghị các thành viên tham khảo trước khi yêu cầu đổi ID:


"Để tránh tình trạng nhiều ID giống nhau, dễ gây hiểu lầm, Admin chỉ giúp các thành viên thay đổi ID với các điều kiện sau:


- ID quá giống với ID của một thành viên khác (VD: mẹ cu Bi và mẹ cu Bí hay me cu Bị; mẹ yêu Bi và me yeu Bi)


- ID là số CMND, tên thật chỉ được đổi khi thành viên phải có từ 30 bài viết trở lên và chưa từng bị nhắc nhở hay khóa nick lần nào.


Lưu ý rằng mỗi thành viên chỉ được đổi ID một lần duy nhất, vì vậy các bạn nên chọn lựa thật kỹ trước khi gởi yêu cầu."


Kể từ 16/3/2010, các ID đăng ký mới sẽ không dùng dấu tiếng Việt, không có khoảng trắng, không dùng các ký tự đặc biệt. Chỉ được dùng:


a - z


A - Z


gạch dưới _


gạch ngang -


dấu chấm .


Theo đó các ID cũ nếu muốn đổi ID cũng sẽ theo quy định mới này.


Admin sẽ cố gắng tranh thủ thực hiện việc đổi ID cho các bạn trong vòng từ 1 - 2 tuần sau khi các bạn gởi yêu cầu.


Thân mến!


Admin.