Nhờ Mod xóa giúp em bài viết đã đăng với tiêu đề:


"Nếu một ngày - bố ra đi vĩnh viễn, con gái út có buồn không con"


Em cảm ơn ạ