Nhờ admin xóa giúp mình 2 bài viết này.... 

Vì mình không còn kinh doanh về lĩnh vực này nữa . 

https://www.webtretho.com/f/hoi-nguoi-viet-o-chau-my/day-lai-xe-o-grand-prairie-arlington-dallas-fortworth-va-nhung-vung-lan-can

và 2 bình luận này . 

https://www.webtretho.com/f/hoi-nguoi-viet-o-chau-my/o-dallas-texas-co-thi-bang-lai-bang-tv-ko-cho-em-hoi-521590?comment=b874b085-8d71-4960-8b54-f98fa24c4426

https://www.webtretho.com/f/hoi-nguoi-viet-o-chau-my/can-tim-nguoi-day-lai-xe-thi-lay-bang-o-dallas-1830960?comment=2d87b8ef-f5c1-4ee0-ac2b-ca5eac8de501

Thank Admin