Nhờ admin xóa giúp mình 2 bài viết này.

https://www.webtretho.com/f/mua-gi-o-dau/nhan-giu-cho-du-an-lavita-charm-ngay-nga-tu-binh-thai-gan-ga-metro-so-10-2544127

https://www.webtretho.com/f/mua-gi-o-dau/can-ho-thuong-mai-son-thinh-3-vung-tau-nhat-can-thi-nhi-can-giang-tam-can-lo-2456576