Nhờ admin xóa giúp bài này do có nhiều thông tin bôi nhọ cá nhân

https://www.webtretho.com/f/dia-chi-kham-chua-benh/chua-benh-rung-toc-luong-y-ha-van-tieu-263-pho-cho-kham-thien-ha-noi-1281765