Mình đăng nhập vào tài khỏa web trẻ thơ bình thường, nhưng khi đăng nhập vào phần bài viết bên mình thì lại không được và có yêu cầu mật khẩu ( link bài viết mình cung cấp ở phía dưới) ad xem giúp mình với, mình không hiểu sao lại bị tình trạng đấy luôn. 

https://zaodich.webtretho.com/forum/f2540/tu-bep-and-do-noi-that-kitchenid-son-bong-7-lop-bang-cong-nghe-son-o-to-anh-chup-cac-cong-trinh-da-thi-cong-cua-cac-me-tren-webtretho-1562339/index40.html

Là bài này

hình ảnh
hình ảnh
Khi đăng nhập vào thì lại báo là sai mật khẩu mặc dù mật khẩu mình vẫn đăng nhập bình thường.