Nhờ Admin xóa tài khoản này giúp mình nhé, Vì mình không dùng nữa. Xin cảm ơn