Anh bạn mình ko thể đăng nhập được nick trên wtt, nghi có khả năng bị mất nick, mail dùng để đăng ký tài khoản không còn nhớ nữa. Vậy phải làm sao để lấy lại được nick. Mod giúp anh bạn mình với?