http://www.webtretho.com/forum/f79/thong-bao-ve-loi-dang-nhap-voi-id-co-ky-tu-dac-biet-va-cach-giai-quyet-1801346/#post30838093Cách thức:
- Chọn tên đăng nhập (ID) không bị trùng và gửi ID qua tin nhắn / email hoặc trao đổi trực tiếp trên chủ đề này để được Admin trợ giúp.


- Quy định tên đăng nhập:
a - z


A - Z


gạch dưới _


gạch ngang -


dấu chấm .Hướng dẫn chọn ID không bị trùng:
1- Ở trang MGOD thì bạn vào đây


2- Ở diễn đàn bạn thoát khỏi trạng thái đăng nhập vào trang đăng ký và chọn ID hợp lệ: