Em đang có ý định mua 1 em son velvet Bourjois. Nghe quảng cáo ham lắm. Không biết ở đây có chị nào đã dùng qua cho em xin ít nhận xét với :D


Gởi từ ứng dụng Webtretho của jokwon97