Nói ra thì thật ngại, mình sn 92, cũng khá lớn tuổi rồi nhưng nhỏ giờ chưa biết tới hộp phấn, cây son. Nếu bây giờ bắt đầu tập tành trang điểm thì bắt đầu từ đâu hả các chị em? mặt mình quét chút son lên môi là thấy tươi tắn hẳn luôn á.