bạn ơi, mình chưa nghe tên sản fẩm này bao giờ. Bạn thử dùng rồi xem kết quả bảo mình với nhé. nghe cũng hấp dẫn nhi