Mình cũng ko biết kiểu này tiếng Việt gọi là mắt khói gì nữa, nhưng thấy kiểu này có vẻ mấy bạn nữa châu Á cũng hay xài