Sắp tới em có người nhà đi công tác bên đó, nghe nói bên Úc kem mỡ cừu tốt lắm ko biết thực hư thế nào? Nếu tốt thật em sẽ nhờ mua một ít về dùng sắp mùa khô rồi


Mẹ nào dùng rồi cho em biết tác dụng với