Có Mẹ nào đã từng đi học trang điểm rồi thì giới thiệu cho em một số địa chỉ tham khảo với. Em chỉ biết NVH Phụ Nữ và trường BB Thiên Nga. Không biết bên NVHPN dạy có tốt không, còn trường Thiên Nga thì mình phải mua 1 bộ mỹ phẩm của họ (gần 7 triệu). Em muốn học trang điểm chỗ nào dạy tốt tốt một chút để trang điểm cho bạn bè cho đẹp chứ không muốn phải bỏ nhiều tiền để mua mỹ phẩm như vậy.


Cảm ơn các Mẹ trước nhe! ;)