Em lập topic này xin các mẹ ý kiến về auracacia và mountain rose herbs. Mẹ nào dùng qua rồi cho em xin review về hai hãng này với ạ. :rose: