🙏📙TỤNG KINH

☘️Thời Đức Phật và sau Phật người ta tu tiến dễ dàng vì họ được đọc tụng các kinh mà cùng ngôn ngữ họ sử dụng hàng ngày nên họ hiểu dễ dàng. Chính vì hiểu hết lời kinh của Phật dạy nên họ được nhiều lợi ích, được khai mở tâm thức theo Chánh kiến và Chánh tư duy.

☘️Càng xa thời của Phật, càng đi xa qua các vùng miền khác, ngôn ngữ của đời sống hàng ngày khác dần ngôn ngữ của kinh, người ta tụng thì tụng chứ ít hiểu gì, tin là chính. Do ít hiểu nên tâm thức không được khai mở theo lời kinh tụng hàng ngày, vì thế lợi ích không bao nhiêu.

☘️Rồi có những lúc, có những nơi, người ta tụng mà hoàn toàn không biết ý nghĩa là gì luôn, chỉ tin rằng tụng vậy có phước lắm, tụng vậy linh lắm. Đạo Phật của trí tuệ đã biến thành đạo giáo của niềm tin thần bí.

🙏📙Bây giờ nếu ta muốn việc tụng kinh có lợi ích khai mở tâm thức như ngày xưa thì phải tụng loại kinh gì mà có được hai điều kiện:

- Một là đúng với ý của Phật

- Hai là ta hiểu hoàn toàn từng chữ một

- Nếu hay hơn nữa thì điệu tụng nên được lồng với điệu nhạc mà ai cũng yêu thích lúc bấy giờ. 

🟢Ngôn ngữ native là yếu tố cực kì quan trọng trong việc tạo nên những bài kinh rõ nghĩa như thế.

🟢Nhiều người trẻ hiếm hoi niềm tin đã từ chối loại kinh tụng mà họ không hiểu ý nghĩa, và cũng quay lưng với điệu tụng đời xưa.

🙏📙Nghi lễ phải được cải cách nếu ta muốn hóa độ người của thời đại hôm nay. Ta không thể dùng nghi lễ, điệu tụng, ngôn từ của đời xưa để hóa độ người hôm nay được.

Bác TCN


------

hình ảnh