Hè 2016 còn vài tuần nữa là nắng lên rồi, mọi năm các chị rục rịch chuẩn bị và đã trải qua những chuyện bí mật hay kể lại nhau nghe, thì để lại cho tui em năm nay biết với. Năm nay sống thế nào với mùa hè đây.