Nhằm tri ân và thể hiện sự trân trọng đến một nửa thế giới xinh đẹp.

Mỗi khách hàng sẽ được đăng ký nhận hoa miễn phí mà không cần phải mua hàng.

Khách hàng đến đúng địa chỉ cửa hàng PNJ đã đăng ký để nhận hoa.

https://www.pnj.com.vn/tang-hoa-8-3