"Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Hồi đó cứ chán chán là đi cắt tóc, buồn buồn là đi cắt tóc. Rồi cắt đi cắt lại, rồi bây giờ thì chẳng muốn cắt tóc nữa. Bởi vì tóc cắt thì đứt. Nhưng muộn phiền thì vẫn còn nguyên đó. Nguyên xi đó. không mất đi. chẳng xê dịch..."Loading interface...ảnh internet.

Nguồn Xiaolinh.