HẾT NGHIỆP MỚI HẾT KHỔ 


DÙ CÕI ÂM HAY DƯƠNG NGHIỆP VẪN THEO NHƯ BÓNG KHÔNG RỜI HÌNH

Hỏi: Người thân con mang bệnh ung thư, đau nhức rồi qua đời, con nghĩ chết là hết đau đớn, nhưng con nằm mơ thấy người thân về nói là ở đấy cũng vẫn mang bệnh đau đớn, con phải làm sao?

Thượng Tọa Thích Chân Quang đáp: 

Cái này Thầy đã nói rồi. Thầy nói rằng: lúc chết bệnh gì thì qua cõi chết tiếp tục mang bệnh đó không hết, vì nghiệp nó vẫn còn qua tới cõi chết. Ta đừng tưởng chết là hết. Như người mà đau khổ vì chuyện nợ nần, chuyện oan ức, chuyện tình cảm rồi tự tử tự chết, tưởng chết là hết.

Không, qua đó đau khổ vẫn tiếp tục mà còn đau hơn. CHO NÊN CÁI CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ HẾT, QUAN TRỌNG LÀ HẾT NGHIỆP MỚI HẾT KHỔ.

Thì bây giờ nói cái người thân ta bị đau đớn ở cõi bên kia thì ta phải làm sao?

Thì ta phải PHÓNG SINH RẤT NHIỀU ĐỂ HỒI HƯỚNG CHO NGƯỜI ĐÓ, hoặc là ta ĐẮP MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG rồi ta hồi hướng là xin cái hồi hướng này cho người thân của con tên đó, họ đó được hết đau đớn, hết bệnh trọng cõi kia . Hoặc là mình phóng sinh mấy trăm ký cá như vậy rồi hồi hướng cho người cho người thân mình được hết bệnh, hết đau.

Hoặc là mình ấn tống bao nhiêu kinh pháp, băng đĩa rồi hồi hướng cho người thân mình.


Thì như vậy mới có thể hết được.

Nếu còn nằm mơ thấy, còn báo đau thì phải làm nữa, chừng nào mà người đó hiện về báo là hết rồi thôi thì mình mới ngừng.

*(Trích phần hỏi đáp sau bài giảng «Như Thiên Nga Bay Cao » của Thượng Tọa Thích Chân Quang)

hình ảnh