Tha thứ cho lỗi lầm của người khác là cách nuôi dưỡng tâm yêu thương. 

hình ảnh