Ứng dụng TikTok là mạng xã hội video ngắn phổ biến trên điện thoại. Trong quá trình sử dụng, bạn bị hệ thống tự động của TikTok cáo buộc vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nhưng bạn không có hành vi như thế thì có thể thực hiện khiếu nại.