Hi các mẹ, không biết có mẹ nào đang quan tâm đến vấn đề tiết kiệm giống như em không. Em đang muốn tìm kiếm hình thức tiết kiệm hiệu quả, chủ yếu là để lo tương lai lâu dài của con. Vì vậy thời gian qua em cũng có tìm hiểu qua về các hình thức tiết kiệm, và thấy là xu hướng lập tài khoản riêng cho con tại ngân hàng đang phát triển ở nhiều nước, nhưng có vẻ như ở nước mình thì chưa có nhiều người biết đến lắm. Các gia đình mà em biết thì hầu hết đều tiết kiệm một khoản chung chứ không có rạch ròi khoản riêng dành cho con cái, nên nhiều khi lại chi tiêu không phù hợp, thành ra đến lúc cần tiền lo cho con thì lại lỡ dùng vào việc khác. Nếu mở sổ tiết kiệm trẻ em có lẽ sẽ khắc phục được vấn đề này, không biết các mẹ nghĩ sao?