Khi tôi viết tự truyện này với mong muốn cho nhiều người được biết về những tổn thương người thứ 3 phải chịu, nếu ai có sự đồng cảm thì chúng ta cùng thảo luận, còn không các bạn là vợ coi đây là bài học để xem chồng mình như thế nào...Người thứ 3 có lỗi, những họ không tự một mình tạo nên được mối quan hệ đó...Nếu như người chồng bạn không muốn có mối quan hệ bên ngoài...vì vậy các bạn hãy đọc và hiểu thêm vì đây là câu chuyện của chính tôi nó hoàn toàn có thật...