Mình cũng cùng nỗi khổ như bạn đây. Không biết làm sao cả, mình đã từng gội rất nhiều loại rồi mà ko hết. Chờ các mẹ khác tư vấn nhé.