Trước tóc mình nhuộm hạt dẻ, để lâu nó phai thành màu vàng đồng, đến khi tóc mới mọc ra, nhìn thành 2 bờ chiến tuyến, xấu kinh khủng. Ra tiệm, nghĩ thế nào nhuộm đen hết luôn, vì chán cái màu tóc vàng đồng của mình quá. Chết nỗi, nhuộm xong thấy đen sì, như bà già. Chán quá