Tình hình là vợ chồng em trẻ và bằng tuổi nhau, nhưng xã nhà mình không biết sao trước giờ tóc rất nhiều chỗ bạc. Em đã tìm hiểu và dùng qua nhiều cách rồi nhưng tóc xã em vẫn bạc là bạc. Hic. Mỗi lần vợ chồng đi với nhau thì cứ bị bạn bè ghẹo là đi với bố - Tủi thân wa!


Tham khảo một số nơi thì thấy có sản phẩm grey away trị tóc bạc hiệu quả gì gì đó.


Không biết đã có anh chị nào dùng qua sản phẩm này chưa? cho em xin chút kinh nghiệm với ạ