Em sinh xong gần 9 tháng rồi, muốn làm đẹp lên một tí vì tóc tai bây giờ xấu xí quá ,nên thế muốn duỗi tóc cho thẳng vì sau sinh tóc cứng và gãy nữa. Tóc em bây giờ vẫn rụng nhưng ít hơn lúc mới sinh. Bây giờ duỗi có sớm quá không, và có ảnh hưởng gì không? Có mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này chỉ giáo cho em với.