Mình định đi làm uốn tóc mà không biết ở đâu làm đẹp đẹp tí, ai biết chỉ với, sắp tết rồi làm tóc mà không biết ở đâu