Các bác ơi cho em hỏi tý. Chậm kinh 5 ngày e thử que lên 2v mà chậm kinh tới ngày thứ 10 e đi siêu âm thai chưa về tổ. E lo nắng quá do mang thai lần đầu chưa có kinh nghiệm. Các mẹ tư vấn giúp e mới ak