Chào các mẹ, các mẹ có thể cho mình biết lịch tiêm chủng của bé từ khi sinh ra đến khi 2 tuổi (hoặc lớn hơn) được không, tức là tháng mấy thì tiêm loại vắc xin gì.


Mình ở nước ngoài chuẩn bị về VN chơi dài ngày đúng vào lịch bé phải tiêm chủng, mình nghĩ là lịch tiêm sẽ khác ở VN nên muốn biết bé đã tiêm loại nào và chưa tiêm loại nào để tránh tiêm trùng.


Mình cám ơn.