nhà em ở Linh Đàm, ra tết em đi làm nhưng chưa biết gửi cháu ở đâu, hiện cháu nhà em được 20 tháng rồi thì gửi ở đâu hả các mẹ.các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ em với