Chào mừng nhà vàng tròn 60 tuổi, chúc mọi người may mắn thành công vui vẻ


Những người muôn năm cũ hồn ở đâu bây giờ ? về nhà chém gió với mọi người cho zui nèo


chào mừng 1550 của bố xì gòn trước 2013


chào mừng 2440 của bố xì gòn trước 2014


bố xì gòn gửi cửa gửi nhà, thần linh thổ kỳ về nhà vàng đăng đàn pót chiến lược cho pà kon tham khảo đi nèo