Ngày đẹp, giờ đẹp xin có lời chúc cho tất cả thành viên nhà mình một năm đếm tiền mỏi tay. Cheer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!