xí mặt tiền.


Sáng nhảy lên tàu 500 cổ LIG, hàng nóng, T4 ko biết sống hay die.