Xây nhà mới, Vni nhẹ nhàng chiếm lại cứ điểm 560 nào!Chúc cả nhà Chứng bách chiến bách thắng!!!:Rose::Rose::Rose: