Cho em điểm danh nhà mới với. Chúc nhà chứng chúng mình làm ăn phát tài nhé. Hì hì. CK hôm nay sẽ chỉ một màu tim tím. :Rose::Rose::Rose: